Een patiënt verwijzen naar Symphony Revalidatie (Ortius)

 

• Ortius biedt interdisciplinaire revalidatie zorg voor mensen met chronisch pijn en vermoeidheid.
• Binnen 2 dagen nemen wij contact op met patiënt om het onderzoek in te plannen.
• Het onderzoek begint altijd met een consult bij de Revalidatiearts op de vestiging.

Ortius

 

 

Het revalidatieconcept van Ortius is ontwikkeld en uitgevoerd door Symphony Revalidatie, DBC Revalidatie, Groenewoud en Revalis.

Verwijs criteria
•  Minimaal 3 maanden klachten en ervaren van beperkingen.
•  Multifactoriële/psychosociale problematiek die het dagelijks functioneren begrenzen.
•  Medische diagnostiek is afgerond en er is geen curatieve behandeling nodig/mogelijk.
•  Een behandeling in eerste en/of tweede lijn heeft onvoldoende resultaat geboden.
•  Traject is niet bedoeld voor mensen met alléén enkelvoudige psychische klachten, verslavingsproblematiek (drugs en drank) of suïcidaliteit.
•  Vereist om de Nederlandse taal te kunnen lezen, schrijven en spreken.

Wenst u vooraf intercollegiaal overleg of heeft u vragen over uw patiënt, neem dan contact op met:

Den Haag; Prisca Middelburg  06-381 47 191
Utrecht; Saskia van den Berg   06-381 46 266

Revalidatie zorg:
Wanneer een patiënt voor zijn – chronische – pijnklachten is uitbehandeld in de eerste- en/of tweedelijnszorg en de klachten blijven bestaan, wordt vaak een indicatie gegeven voor revalidatiebehandeling.

Hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans dat niet alleen fysieke maar ook psychische en sociale aspecten in toenemende mate een rol spelen bij de complexe instandhouding van de klachten.

Middels pijnrevalidatie werken we samen met de patiënt aan het terug dringen van de invloed van chronische pijn en vermoeidheid, zodat de patiënt lichamelijk, mentaal en maatschappelijk (bio-psycho-sociaal) beter kan functioneren.

Voor patiënten draagt pijnrevalidatie bij aan het vergroten en ontwikkelen van nieuwe capaciteiten, om samen met hun mogelijkheden, het leven in balans te brengen en te houden.