Uitsluiting aansprakelijkheid:

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten door Symphony en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Symphony kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten, schade of andere consequenties die voortkomen uit het gebruik van deze website. Symphony ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling, maar is slechts een bron van algemene informatie. De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de sitehouder.