Als u niet tevreden bent

Bij Symphony vinden we iedereen belangrijk, ook als u niet tevreden bent. We doen er alles aan om op een zorgvuldige en betrokken manier met al onze klanten, patiënten en andere betrokkenen te communiceren en om te gaan. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de werkwijze of bejegening van Symphony richting u. Indien dit het geval is dan vinden wij het prettig en van groot belang dat u dat tijdig en zo zorgvuldig mogelijk aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij hiervan leren en er iets aan doen.

Hoe kunt u uw onvrede het beste uiten?

Als u niet tevreden bent over Symphony kunt u dat het beste zo snel mogelijk kenbaar maken bij een medewerker van Symphony. Dit kan mondeling (telefonisch) en/of schriftelijk gebeuren. Bij ernstige klachten hebben wij de voorkeur voor het indienen van een schriftelijke klacht, op deze wijze liggen de grieven op de juiste wijze vast en kunnen hier in een later stadium geen misverstanden over bestaan.

Bij wie kunt u uw klacht indienen?

Uw klacht kunt u het beste indienen bij de betreffende medewerker waarover u ontevreden bent. Op die manier kunt u rechtstreeks uw grieven kenbaar maken en kan de betrokken medewerker samen met u naar een oplossing zoeken. Mocht uw klacht vervolgens naar uw mening niet zijn opgelost of bent u naar uw mening niet voldoende gehoord, dan kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met onze klachtencoördinator. De coördinator is intern verantwoordelijk voor de behandeling van klachten. Het kan zijn dat u liever direct bij de klachtencoördinator uw onvrede uit en dat kan natuurlijk ook.

Procedure

Nadat u uw onvrede heeft geuit richting onze klachtencoördinator zal hij binnen enkele werkdagen contact met u opnemen. Uw gegevens worden vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld. In een persoonlijk gesprek wordt u, indien u daar behoefte aan heeft, uitgebreid in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te vertellen. Vervolgens zal hij samen met u op zoek gaan naar een passende oplossing voor beiden.

Contact

Symphony Re-integratie BV
t.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 2031
3500 GA Utrecht
Telefoon: 030-7990850
Fax: 030-7998650
Email: oscar.westerhof@symphony.nl