Symphony Revalidatie

Op grond van de Zorgverzekeringswet vergoedt elke zorgverzekeraar de revalidatiebehandeling volledig vanuit de basiszorgverzekering. U hoeft hiervoor geen aanvullende verzekering te hebben. Bij het afnemen van zorg, en dus ook bij de poliklinische revalidatiebehandeling, is het wettelijk verplichte eigen risico van toepassing. Als u deze nog niet heeft verbruikt, kan uw zorgverzekeraar dit bij u in rekening brengen. Wanneer uw behandeling zich uitstrekt over twee verschillende kalenderjaren, bestaat de mogelijkheid dat uw verzekeraar voor beide jaren uw eigen risico aanspreekt. Of dit zo is, zullen wij voor aanvang van de behandeling met u doornemen. De vergoedingen voor onze behandeling wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Symphony heeft daar niets over te zeggen.

Symphony Letselschade / AOV

Een traject bij Symphony Letselschade is maatwerk. Na een vrijblijvende intake volgt een Multidisciplinair Diagnostisch Onderzoek en een maatwerkprogramma. Voor een behandeling is een financieel akkoord nodig van de aansprakelijke verzekeraar of een werkgever.

Symphony Voeding & Leefstijl

Dieetbehandeling van de diëtist wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De vergoeding bestaat uit 3 behandeluren. Dit betekent dat meerdere consulten van de dieetbehandeling worden vergoed. Er zijn zorgverzekeraars die naast de standaardvergoeding vanuit de basisverzekering de diëtist ook hebben opgenomen in hun aanvullende pakketten. Let op: deze vergoeding geldt extra bovenop de standaard 3 uur dieetbehandeling uit de basiszorgverzekering.