Symphony

U hoeft zich nooit zorgen te maken over mogelijke kosten. De afwikkeling van de financiële vergoeding voor een maatwerk traject, gebeurd in afstemming met de werkgever of aansprakelijke verzekeraar. Onze consultants nemen het contact en de coördinatie op zich aan de hand van een aanmelding.

Na aanmelding wordt in afstemming een MDO gepland. Na dit onderzoek door het behandelteam en medisch specialist, kan een programma op maat gemaakt worden en is inzichtelijk welke vergoeding er aan verbonden is. We brengen nooit kosten in rekening die vooraf geen akkoord hebben gehad.

Vergoedingen