Pijnrevalidatie bij Symphony (ORTIUS) is een interdisciplinaire behandeling voor mensen die langdurige pijn- en vermoeidheidsklachten hebben. Door deze klachten worden er problemen ervaren op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak en worden er dagelijks beperkingen ervaren in het functioneren.

De uitvoerige aanpak is gericht op het zo goed mogelijk functioneren, los van de pijn of vermoeidheid. Om zo weer te kunnen genieten van leuke dingen doen, werk, het gezin, familie en vrienden. We geloven dat zinvol bezig zijn in de maatschappij, in de vorm van (vrijwilligers)werk en huishouden, een belangrijke bijdrage levert aan het opnieuw gezond worden, gezond zijn en het blijven.

WAT IS CHRONISCHE PIJN?

Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen lijdt aan chronische pijn. In Nederland zijn dat ruim drie miljoen mensen. Pijn wordt door het internationaal instituut voor onderzoek naar pijn (IASP) omschreven als “een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”. Met andere woorden: pijn heeft zowel een lichamelijke als mentale beleving en is dus complexer dan men denkt, zeker als de pijn lang aanhoudt. De invloed van factoren uit de omgeving bij het ontstaan en onderhouden van pijn zijn niet langer te ontkennen. Belangrijk is te weten dat het continu hebben van pijn een verandering van beleving en gedrag kan veroorzaken.

Omdat pijn vaak belemmert bij het dagelijks functioneren, heeft het invloed op de kwaliteit van leven en stemming. Veel mensen met chronische pijn verzuimen van hun werk. Sommigen verliezen zelfs hierdoor hun werk en inkomen. Pijn maakt veel emoties los en kan zo bijvoorbeeld leiden tot angst of een depressie.

WANNEER NOEMEN WIJ PIJN CHRONISCH?

 • pijn die minimaal zes weken aanwezig is;
  • continu of afwisselend aanwezig is;
  • wordt gekenmerkt doordat de pijn niet goed kan worden verklaard door een beschadiging in het lichaam;
  • chronische pijn kan spontaan ontstaan of overblijven na een lichamelijke beschadiging (acute pijn) waarbij men niet meer volledig lijkt te herstellen.

DE VOLGENDE PIJNKLACHTEN WORDEN VAAK BENOEMD ALS CHRONISCHE PIJN:

 • chronische complexe pijnklachten in botten en spieren, bijv. fibromyalgie;
  • chronische rug- of bekkenklachten;
  • chronische klachten aan de nek, schouder en/of arm, bijv. whiplash syndroom of RSI;
  • artrose (slijtage);
  • pijnvermoeidheidsklachten met als klachten chronische vermoeidheid, verstoorde slaap, buikklachten, hoofdpijn en pijn in het bewegingsapparaat.

LAAT U VOORAF GOED INFORMEREN

Het is altijd mogelijk om middels een persoonlijk informatiegesprek of bijeenkomst vragen te stellen over pijnrevalidatie. Het is goed de juiste verwachtingen te hebben. Naast de gelegenheid om vragen te stellen, is het prettig om kennis te maken en een beeld te krijgen van ons centrum.

Neem contact op met Symphony

WANNEER KOMT U IN AANMERKING VOOR PIJNREVALIDATIE

Medisch specialistische pijnrevalidatie is geschikt wanneer klachten langer dan 3 maanden duren en de goede zorg van huisarts, fysiotherapeut en/of psycholoog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Voor medisch specialistische pijnrevalidatie is er een verwijzing nodig van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

HET ONDERZOEK

Het onderzoek start met een consult bij de revalidatiearts. Voorafgaand zijn vragenlijsten digitaal ingevuld en vindt een afspraak met de zorgcoördinator plaats. Met als doel dat alle nodige medische informatie aanwezig is om een optimaal beeld te kunnen krijgen of pijnrevalidatie zinvol kan zijn. Als dit zo is wordt het onderzoek vervolgd en stelt de revalidatiearts het behandelteam samen. Na afronding van alle onderzoeken bespreekt het team gezamenlijk de resultaten en stelt een behandelplan op.

DE BEHANDELING

Met de medisch specialistische pijnrevalidatie wordt bereikt dat er weer optimaal kan worden gefunctioneerd in het dagelijks leven. Dit met of zonder afname van klachten.

De behandeling bestaat uit verschillende modules met een onderlinge samenhang. De persoonlijke doelen staan centraal waardoor er sprake is van maatwerk.

Bij de start van het behandeltraject wordt er een werkboek uitgereikt waarin alle sessies staan beschreven. Gedurende het traject wordt geleerd vanuit persoonlijke waarden een nieuw evenwicht te hanteren en vanuit dat evenwicht activiteiten op te bouwen. Er wordt informatie gegeven over de verschillende aspecten van pijn, zodat het eigen pijngevoel en te verwachten gevoel bij pijn beter kan worden begrepen.

Er wordt geleerd activiteiten anders te doen. Inzicht en acceptatie dat deze soms wel en soms niet kunnen is hierin belangrijk. En hoe daar dan het beste mee om te gaan. Gedurende het traject ontstaat het inzicht om te ontspannen en activiteiten te ondernemen ondanks de aanwezigheid van klachten. Deze sluiten aan op de persoonlijke wensen en waarden. Door middel van fysieke trainingen wordt er gewerkt aan lichamelijke functies zoals spierkracht, coördinatie, bewegingsmogelijkheden en uithoudingsvermogen. Het doel is het sterker en weerbaarder zijn, zodat de pijn niet meer de regie heeft in het leven.

VERGOEDING DOOR DE ZORGVERZEKERAAR

Revalidatiezorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van de revalidatiearts nodig. De zorgverzekeraar kan vragen om een medische verklaring. Deze kan ingevuld en ondertekend worden door de behandelend revalidatiearts. Het verplichte jaarlijkse eigen risico is voor eigen rekening, indien nog niet verbruikt.