Symphony Letsel is specialist op het gebied van interdisciplinaire begeleiding bij mensen met langdurige klachten na een ongeval, waarbij een juridische procedure speelt. Wij bieden u een interventieprogramma op maat dat geheel is afgestemd op uw situatie. Door deskundige professionals wordt u mentaal en fysiek begeleid. Onze aanpak is persoonlijk en gaat uit van een samenwerking mèt u.

Het is goed mogelijk dat u na een ongeluk met verschillende instanties te maken krijgt. Wij zorgen ervoor dat al deze partijen betrokken worden en het zelfde doel voor ogen hebben.

Voor wie

U heeft al langer last van pijn, vermoeidheid en/of onzekerheid over uw klachten. Het kan zijn dat er vervolgens psychische en sociale factoren gaan meespelen. Uw herstel stagneert en u bevindt zich voor uw gevoel in een neerwaartse spiraal. Het wordt moeilijker voor u om positief te blijven, omdat allerlei dagelijkse activiteiten niet meer lukken. U heeft de grip op uw leven verloren en heeft hulp nodig om weer zelf de regie over uw leven terug te krijgen.

Aanmelding

U kunt uzelf aanmelden via onze website of telefonisch. U heeft hiervoor geen officiële verwijsbrief nodig. U kunt ook aangemeld worden door een arbeidsdeskundige, uw belangenbehartiger of advocaat, Uw huisarts of een medisch specialist of bedrijfsarts. De aanmelding van de huisarts loopt via Zorgdomein.

Kennismaking

Zodra we uw aanmelding hebben ontvangen, plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Wanneer u verder wilt met het interventieprogramma bij Symphony, volgt – na akkoord voor de financiering – een uitgebreid onderzoek.

Interdisciplinair Diagnostisch Onderzoek (MDO)

Om echt goed te kunnen bepalen wat we voor u kunnen betekenen is nader onderzoek nodig. U wordt onderzocht door de medisch specialist, de psycholoog en de bewegingsdeskundige. Hierbij wordt ook het aspect werk meegenomen, omdat we werk zien als een herstel bevorderende factor. We stellen een interventieprogramma op, dat geheel op u is afgestemd. Na het onderzoek volgt een uitgebreid verslag en een offerte op maat voor een interventieprogramma.

Interventieprogramma

Na akkoord van de financier start de interventie. De duur van de interventie is 12 tot 16 weken, 2 tot 3 dagdelen per week. U krijgt uitleg over hoe pijn werkt en hoe dit mogelijk in stand wordt gehouden. U leert hoe u invloed kunt uitoefenen op uw situatie, zodat u weer controle krijgt over uw leven. U krijgt van de professionals van Symphony handvatten aangeboden waarmee u weer grip krijgt op uw leven. U werkt aan uw fysieke en mentale herstel. Uw conditie gaat vooruit, u wordt sociaal weer actiever en ziet weer perspectief, ook op het gebied van werk.

Wat wij van u verwachten

Werken aan herstel kan fysiek en mentaal inspannend zijn. Weet dat u hierin niet alleen staat. Wij begeleiden u, waarbij uw eigen inzet bepalend is voor een succesvol traject.

Behandelteam

Bij Symphony Letsel werken we interdisciplinair samen met een team bestaande uit een medisch specialist, bewegingsdeskundigen en psychologen. U krijgt een cliëntcoördinator toegewezen, uw vertrouwens- en contactpersoon gedurende het hele interventieprogramma. Uw cliëntcoördinator draagt ook zorg voor afstemming met alle betrokken partijen zodat de doelstelling helder is en u zich kunt focussen op uw herstel.

Nazorg en terugvalpreventie

Tot een jaar na start van het interventieprogramma zijn er evaluatiemomenten. Daarnaast kunt u gedurende deze periode contact met ons opnemen mocht u hier behoefte aan hebben.

Financiering

Een traject bij Symphony Letsel is maatwerk. Voor een Interventieprogramma is een financieel akkoord nodig van de aansprakelijke verzekeraar en/of werkgever.