Symphony AOV is specialist op het gebeid van interdisciplinaire behandeling bij mensen met langdurige pijn- en/of vermoeidheidsklachten die aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij bieden u een behandelprogramma op maat dat geheel is afgestemd op uw situatie. Door deskundige professionals wordt u mentaal en fysiek begeleid. Onze aanpak is persoonlijk en gaat uit van samenwerking met u. Symphony AOV hanteert geen wachtlijsten want u als ondernemer bent gebaat bij snelheid en flexibiliteit. U wilt wel werken aan uw herstel, maar uw eigen onderneming moet ook blijven draaien. Symphony AOV neemt contact op met uw AOV verzekeraar en zorgt ervoor dat de instanties die betrokken zijn bij uw situatie hetzelfde doel voor ogen hebben, zodat u kunt werken aan uw herstel.

Voor wie

U heeft al langer last van pijn, vermoeidheid en/of onzekerheid over uw klachten. Het kan zijn dat er ook psychische en sociale factoren gaan meespelen. Uw herstel stagneert en u bevindt zich voor uw gevoel in een neerwaartse spiraal. Het wordt moeilijker voor u om positief te blijven, omdat allerlei dagelijkse activiteiten en werkzaamheden binnen uw onderneming g niet meer lukken. U heeft de grip op uw leven verloren en heeft hulp nodig om weer zelf de regie over uw leven terug te krijgen.

Aanmelding

Via de website of telefonisch door uw AOV verzekeraar of Arbeidsdeskundige.

Kennismaking

Zodra we uw aanmelding hebben ontvangen, plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Wanneer u verder wilt met het interventieprogramma, volgt – na akkoord voor de financiering- een uitgebreid onderzoek.

Multidisciplinair Diagnostisch Onderzoek (MDO)

Om echt goed te kunnen bepalen wat we voor u kunnen betekenen is nader onderzoek nodig. Na akkoord van de financier vindt het MDO onderzoek plaats. U wordt onderzocht door de medisch specialist, de psycholoog en de bewegingsdeskundige. Uw ondernemerschap komt hierbij uitgebreid aan bod, want wij zien werk als een herstel bevorderende factor. We stellen een interventieprogramma op, dat geheel op u is afgestemd. Na het onderzoek volgt een uitgebreid verslag en een offerte op maat voor een interventieprogramma.

Interventietraject

Na akkoord van de financier start de interventie. De duur van de interventie is 12 tot 16 weken,
Gemiddeld 2 dagdelen per week. We plannen het startgesprek in, waarbij uw cliënt coördinator het interventietraject en uw rooster met u doorneemt. Uw cliënt coördinator is uw eigen contactpersoon gedurende de gehele interventie. Samen met de overige professionals van Symphony werkt u gedurende de interventie aan uw persoonlijke doelen. Alle trajecten vanuit Symphony AOV hebben primair een werkdoelstelling.

U krijgt van de professionals van Symphony handvatten aangeboden waarmee u weer grip krijgt op uw leven. U werkt aan uw fysieke en mentale herstel. Uw conditie gaat weer vooruit, u wordt sociaal weer actiever. U staat zelf weer centraal in uw leven en ziet weer nieuwe perspectieven in uw onderneming.

Wat wij van u verwachten

Werken aan herstel kan fysiek en mentaal inspannend zijn. Weet dat u hierin niet alleen staat. Wij begeleiden u waarbij uw eigen inzet bepalend is voor een succesvol traject.

Behandelteam

Bij Symphony AOV werken we interdisciplinair samen met een team bestaande uit een medisch specialist, bewegingsdeskundigen en psychologen. Uw cliënt coördinator zorgt voor afstemming met alle betrokken partijen zodat u zich kunt focussen op herstel.

Nazorg en terugvalpreventie

Na afronding van het programma zijn er nog evaluatiemomenten. U heeft tot een jaar na start recht op terugvalpreventie.

Financiering

Een traject bij Symphony AOV is maatwerk. Voor een Maatwerktraject  is een financieel akkoord nodig van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.